Ngày 24/02/2022 Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tiếp nhận 25 sinh viên đến từ Ấn Độ theo học ngành Y khoa. Đây là nhóm học sinh đầu tiên sau lần ký kết hợp tác chiến lược giữa HIU và Công ty Aeriaa Overseas về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Y tế cho Ấn Độ và cá nước Châu Á.

Hội đồng xét tuyển trong buổi phỏng vấn online các em học sinh Ấn Độ

Sinh viên quốc tế học theo theo chương trình đào tạo ngành Y bằng tiếng Anh, tiệm cận chương trình đào tạo y khoa của các nước trên thế giới. Chương trình đào tạo ngành Y khoa có tổng thời gian đào tạo là 6 năm học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng bác sĩ y khoa, có thể hành nghề chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế. Ngoài những kiến thức Y học, sinh viên quốc tế còn được học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; được kiến tập, thực tập tại các bệnh viện có uy tín trong mạng lưới liên kết hợp tác của nhà Trường để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *